Weer of geen weer, onrecht is geen optie !


OMGEVINGSRECHT


Heeft u iets gebouwd, waarvan de gemeente van mening is dat u in strijd met de wet- en regelgeving heeft gehandeld, dan zal veelal een last onder dwangsom worden opgelegd. De gemeente verplicht u dan om de aanbouw of het bijgebouw te verwijderen. Doet u dat niet (tijdig), dan bent u een dwangsom (boete) verschuldigd.

De gemeente mag niet zomaar handhavend optreden, maar is gebonden aan vele regels. Zo zal een gemeente eerst moeten onderzoeken of er alsnog een vergunning verleend kan worden. Indien dat niet het geval is, ontvangt u een brief van de gemeente met de mededeling dat de gemeente handhavend gaat optreden. U krijgt vervolgens een bepaalde termijn om hierop te reageren. Reageert u niet, of vindt de gemeente uw reactie niet relevant, dan wordt het definitieve handhavingsbesluit genomen.

Voor Loenderveen Advocatuur geldt: onrecht is geen optie !

Loenderveen Advocatuur helpt u te voorkomen dat u een aanbouw of een bijgebouw moet afbreken.


BOETE WEGENS TOERISTISCHE VERHUUR

Heeft u een boete gekregen voor het onttrekken van uw pand aan de woningvoorraad?

Op basis van de Huisvestingswet en de Regionale Huisvestingsverordening in uw gemeente is het niet toegestaan om in een bepaalde wijk of gemeente zonder vergunning een woning aan de bestemming tot bewoning te onttrekken. Het gebruiken van een woning in strijd met de woonbestemming wordt ook wel woningonttrekking genoemd. Uitgangspunt is dat je niet je eigen woning mag verhuren aan toeristen.
Zo legt de gemeente Amsterdam een absurd hoge boete op van € 21.750 bij toeristische verhuur als je daarvoor geen toestemming hebt.

 

Voor Loenderveen Advocatuur geldt: onrecht is geen optie !

 

Als u een boete heeft gekregen wegens het onttrekken van de woning aan de woningvoorraad, dan helpt Loenderveen Advocatuur u deze boete aan te vechten, desnoods tot aan de Raad van State.