Weer of geen weer, onrecht is geen optie !

Loenderveen Advocatuur B.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70322848. Uitsluitend Loenderveen Advocatuur B.V. geldt als opdrachtnemer. Op al haar dienstverlening en op alle door of namens haar gesloten overeenkomsten zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid en een aanwijzing van de bevoegde rechter is opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.