Weer of geen weer, onrecht is geen optie !

CIVIELE PROCEDURES

 


Loenderveen Advocatuur helpt u graag bij civiele procedures. Iedereen komt af en toe in een situatie waarbij een ander inbreuk maakt op uw eigendom. Hierbij kan met name gedacht worden aan situaties die te zien zijn bij het programma 'De rijdende rechter', bijvoorbeeld uw buurman, die een stuk grond van u probeert te stelen. 

Ook kunt u denken aan een niet goed functionerende Vereniging van Eigenaren. Hoewel u netjes uw appartementsbijdrage betaalt, loopt u tegen een incapabel bestuurder aan die u buitenspel probeert te zetten.


Voor Loenderveen Advocatuur geldt:  onrecht is geen optie!


Helaas komt het zeer veel voor dat door advocaten en juristen verkeerd geprocedeerd wordt. Als de rechter hun cliënt in het ongelijk stelt, geven ze maar al te snel als reden dat de rechter er niets van begrepen heeft. Het tegendeel is vaak waar. De rechter heeft niet tot taak om het tussen partijen levende geschil op te lossen en zijn oordeel te geven wat hij van de situatie vindt. Nee, de rechter is gehouden om uitspraak te doen op de door partijen voorgelegde rechtsvragen. Ondertussen bent u een vermogen aan juridische kosten kwijt aan uw advocaat.

Loenderveen Advocatuur vindt dat niet rechtvaardig. Binnen bestaande mogelijkheden zijn we daarom bereid met u een een prijsafspraak te maken. Loenderveen Advocatuur maakt heel duidelijk geen no-cure-no-pay afspraken. Wel zijn er mogelijkheden dat ingeval u door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, u een lager tarief betaald. Daar staat tegenover dat indien de procedure wordt gewonnen een hoger tarief van toepassing is.