Weer of geen weer, onrecht is geen optie !

FISCALE PROCEDURES


Fiscale procedures zijn veelal complex door de samenkomst van het juridische met het financiële. De oplossing bevindt zich vaak op het snijvlak van deze rechtsgebieden. 


Voor Loenderveen Advocatuur geldt: onrecht is geen optie !


Helaas lukt het menig jurist niet een journaalpost te lezen, en helaas weet menig accountant niet dat een procedure slechts op juridische gronden wordt afgedaan. Als gevolg van onze achtergrond zijn we bij Loenderveen Advocatuur in staat financiële problemen juridisch op te lossen.


Fiscale specialismen

Loenderveen Advocatuur is gespecialiseerd in :

- Inkomstenbelasting

- Vennootschapsbelasting

- Dividendbelasting

- Gemeentelijke heffingen

- WOZ waarde vaststellingen


Loenderveen Advocatuur heeft jarenlange kennis in huis van het procederen bij de Belastingdienst, Rechtbanken, Gerechtshoven en Hoge Raad.