Weer of geen weer, onrecht is geen optie !

ARBITRAGE 


Helaas krijgt iedereen wel eens te maken met een conflictsituatie. Te denken valt aan een burenruzie. De vraag is hoe daar mee om te gaan. Niets doen, lijkt op korte termijn verstandig, maar biedt op lange termijn vaak geen oplossing. Voor de hand ligt om legale en illegale wijze het recht in eigen hand te nemen. 

Loenderveen Advocatuur kan partijen helpen door gezamenlijk te kijken naar andere oplossingen dan elkaar figuurlijk ‘de tent uit te vechten’. Daarbij wordt gekeken wat partijen echt verdeeld houdt en wordt gezocht naar duurzame oplossingen.

Ook kan worden afgesproken dat Loenderveen Advocatuur optreedt als geschilbeslechter of arbiter. Loenderveen Advocatuur zal dan een bindende uitspraak doen over een juridisch geschil. Partijen zijn in beginsel daaraan gehouden. Het grote voordeel is dat in plaats van de kosten van twee advocaten en een langdurige procedure kan worden volstaan met de kosten van slechts één advocaat die als arbiter optreedt en zoekt naar duurzame oplossingen.